Handige sneltoetsen voor Windows

Deze onderstaande lijst is niet uitputtend en biedt een overzicht van verschillende sneltoetsen in Windows. Het is goed om te weten dat er specifieke sneltoetsen bestaan per programma. Deze lijst bevat de meest gebruikte combinaties. Aarzel niet ons te laten weten welke sneltoetsen volgens jou het handigst zijn!

Let op: Sommige sneltoetsen worden ook weergegeven rechts in de snelmenu's van de toepassingen.

Windows-sneltoetsen

Windows-toets / CTRL + Esc: opent het Start-menu
Windows-toets + E: opent Windows verkenner
Windows-toets + R: opent het venster Uitvoeren
Windows-toets + F: opent het venster Zoeken
Windows-toets + CTRL + F: Computer zoeken in netwerk
Windows-toets + F1: opent het Help-venster ongeacht de toepassing
Windows-toets + L: vergrendelt de actieve sessie
Windows-toets + U: opent het Toegankelijkheidscentrum (Windows XP en 2000)
Windows-toets + X: opent het Mobiliteteitscentrum (voor Vista-PC of laptop met Windows Seven).
Windows-toets + Pause: opent Systeemeigenschappen
Windows-toets + M / Windows-toets + D: minimaliseert alle vensters en geeft het Bureaublad weer
Windows-toets + Shift + M: formaat van alle geminimaliseerde vensters herstellen
Windows-toets + TAB: wisselen tussen vensters - Flip3D (enkel in Vista of Seven): Volgend venster
Windows-toets + Shift + TAB: wisselen tussen vensters - Flip3D (enkel in Vista): Vorig venster
Windows-toets + CTRL + TAB: fixeert de vensterwisselaar Flip3D (gebruik de pijlen om een venster te selecteren en bevestig met de Enter-toets)
Windows-toets + P: weergave wijzigen voor meerdere externe beeldschermen (Windows 7)

ALT-sneltoetsen

ALT + F4: sluit het venster of de actieve toepassing
ALT + de onderlijnde letter van de naam van een menu: opent het betreffende menu
ALT + Spatiebalk: geeft het snelmenu weer van het actieve venster
ALT + Spatiebalk + U: minimaliseert het actieve venster
ALT + Spatiebalk + N: maximaliseert het actieve venster
ALT + Spatiebalk + R: herstelt het actieve venster
ALT + Spatiebalk + F: sluit het actieve venster
ALT + Prt Scr: maakt een screenshot van het actieve venster
ALT + Enter: opent het venster Eigenschappen van het geselecteerde bestand of de geselecteerde map
ALT + Shift (of ALT Gr + Shift): wisselen tussen de modussen AZERTY / QWERTY van je toetsenbord
ALT + TAB: wisselen tussen klassieke vensters: Volgend venster
ALT + Shift + TAB: wisselen tussen klassieke vensters: Vorig venster
ALT + CTRL + TAB: fixeert de vensterwisselaar van klassieke vensters (gebruik de pijlen om een venster te kiezen en bevestig met de Enter-toets)
ALT + ESC: door vensters bladeren volgens openingsvolgorde

CTRL-sneltoetsen

CTRL + ALT + Del / CTRL + Shift + ESC: Taakbeheer starten
CTRL inhouden terwijl je een item verplaatst: het geselecteerde item kopiëren
CTRL + Shift inhouden terwijl je een item verplaatst: een snelkoppeling creëren naar het geselecteerde item.
CTRL + F4: het actieve document sluiten tijdens het gebruik van een programma dat het gelijktijdig openen van meerdere documenten toelaat

Functietoetsen

F1: Help en ondersteuning
F2: naam van een bestand veranderen
F3: bestanden zoeken
F5: weergave actualiseren
F10: menubalk activeren in de actieve toepassing
Backspace (toets boven de Enter-toets: stelt je in staat om terug te keren naar het voorgaande niveau in Windows Verkenner
Shift inhouden terwijl je een item verplaatst: het geselecteerde item verplaatsen
Prt Scr: een kopie nemen van het volledige scherm
Shift (of Shift) + Del: een bestand direct verwijderen zonder tussenstop langs de Prullenmand
Shift + F10: vervangt de rechtermuisknop
Om het automatisch lezen van een CD te voorkomen, druk op Shift op het moment dat je de CD inbrengt
ESC: annuleert de actie die op dat moment plaatsvindt

Bestandsbeheer

CTRL + A: alles selecteren
CTRL + B: het dialoogvenster Favorieten indelen openen
CTRL + C: kopiëren
CTRL + F: staat toe om tekst op te zoeken in een bestand of simpelweg in je browser
CTRL + H: stelt je in staat om tekst te vervangen
CTRL + N: een nieuw bestand creëren/een nieuw venster openen
CTRL + O: een document openen
CTRL + P: afdrukken
CTRL + S: opslaan
CTRL + V: plakken
CTRL + W: het actieve venster sluiten (= ALT+F4)
CTRL + X: knippen
CTRL + Y: de laatst geannuleerde actie herhalen
CTRL + Z: de laatste actie annuleren

Sneltoetsen tekstverwerkingssoftware

CTRL + B de geselecteerde tekst in vet (bold) zetten
CTRL + U: de geselecteerde tekst onderlijnen
CTRL + I: de geselecteerde tekst in cursief (italic) zetten
Tab (links): rechts uitlijnende tab toevoegen
Shift + Tab (link): links uitlijnende tab toevoegen
CTRL + Home: terugkeren naar het begin van het actieve document
CTRL + End: naar het einde gaan van het actieve document
CTRL + Pijl rechts: verplaatst de cursor naar het begin van het volgende woord
CTRL + Pijl links: verplaatst de cursor naar het begin van het vorige woord
CTRL + Pijl naar beneden: verplaatst de cursor naar het begin van de volgende paragraaf
CTRL + Pijl naar boven: verplaatst de cursor naar het begin van de vorige paragraaf
CTRL + Shift samen met één van de pijltjestoetsen: een tekstblok markeren
Shift + één van de pijltjestoetsen: meerdere items binnen een venster/het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren

Sneltoetsen Word

CTRL + Spatiebalk: verwijdert tekstopmaak
CTRL + ALT + 1: zet de paragraaf waarin de cursor zich bevindt in Kop 1
CTRL + ALT + 2: zet de paragraaf waarin de cursor zich bevindt in Kop 2
CTRL + ALT + 3: zet de paragraaf waarin de cursor zich bevindt in Kop 3
Selecteer een woord of een groep woorden en druk vervolgens op Shift + F3: hoofdlettergebruik wijzigen

Sneltoetsen Excel

F2: bewerkt een cel. Stelt je in staat om meteen het toetsenbord te gebruiken om de inhoud te wijzigen
CTRL + $: kopieert de cel juist boven de selectie en gaat onmiddellijk over in bewerkingsmodus

Sneltoetsen Internet Explorer

Backspace (toets boven de Enter-toets): terugkeren naar de vorige pagina
CTRL + B: het dialoogvenster Favorieten indelen openen
CTRL + D: de huidige pagina toevoegen aan Favorieten
CTRL + E: de zoekfunctie openen
CTRL + F: zoeken op de huidige pagina
CTRL + H: Geschiedenis van bezochte pagina's weergeven
CTRL + N: een nieuwe pagina identiek aan de voorgaande pagina openen
CTRL + T: een nieuw tabblad openen (werkt ook in Firefox)
CTRL + Q: mozaïekweergave van de tabbladen van het actieve venster
CTRL + Tab , ALT + D ou F6: adresbalk selecteren
CTRL + Enter: de letters www. en .com toevoegen voor en na de tekst

Afbeelding: © radub85 - 123RF.com

Onze content is geschreven in samenwerking met IT-experts, onder leiding van Jean-François Pillou, de oprichter van CCM.net. CCM is een toonaangevende internationale tech-website en is beschikbaar in elf verschillende talen.
Bekijk ook
Het document met titel "Sneltoetsen in Windows" van CCM (nl.ccm.net) is onder voorwaarden van de Creative Commons-licentie gepubliceerd. Je kunt dit artikel kopiëren en kopieën van het artikel aanpassen volgens onze algemene voorwaarden.
Word lid