Gebruiksvoorwaarden

Mei 2018

Voorwoord

Deze algemene voorwaarden zijn geschreven om de gebruikers van de website http://nl.ccm.net te informeren over de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot het forum, waar gebruikers uit de gehele wereld en van verschillende culturen discussies kunnen voeren. Iedere ingelogde of niet ingelogde bezoeker van de website wordt als gebruiker beschouwd. Het forum van CCM is voor iedereen toegankelijk, met het doel om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om te discussiëren over onderwerpen gerelateerd aan computer- en informatietechnologie. Echter, om een zo hoog mogelijke kwaliteit in deze discussies te garanderen en om gebruikers te beschermen tegen beledigende en/of ongepaste inhoud, is het forum onderhevig aan moderatie. Dat wil zeggen dat een selecte groep gebruikers (''moderators'') geautoriseerd is om berichten die niet voldoen aan deze algemene voorwaarden te verwijderen.

Doelgroep

CCM maakt voor iedereen gratis documentatie beschikbaar over informatietechnologie, in combinatie met online services. CCM is ontwikkeld om een gratis service van hoge kwaliteit te bieden aan haar gebruikers voor het delen van informatie over nieuwe media en technologie. Onder deze gebruikers vallen minderjarige kinderen, studenten, werkenden en gepensioneerden die hun kennis over informatietechnologie willen vergroten. Daarom worden alle gebruikers van CCM geacht om andere gebruikers te respecteren door community-gericht te handelen in overeenstemming met de filosofie van de website. De gebruiksvoorwaarden zijn verdeeld in vijf categorieën:
  • Richtlijnen forum
  • Juridische aspecten
  • Neutraliteit
  • Respect voor andere
  • Advies voor het wijzigen van berichten
Laatste update 18 augustus 2017 om 23:28 door RoelCCM.
Het document met titel "Gebruiksvoorwaarden" van CCM (https://nl.ccm.net/) is onder voorwaarden van de Creative Commons-licentie gepubliceerd. Je kunt dit artikel kopiëren en kopieën van het artikel aanpassen volgens onze algemene voorwaarden.
General Terms and Conditions of Use
Privacybeleid