Handige tips voor je stageverslag

Een stageverslag is een document dat jouw ervaringen als stagiaire bij een bedrijf beschrijft. De stage wordt door je docenten als een beslissende fase gezien binnen jouw opleiding. Daarom is het van essentieel belang dat je kunt aantonen, hoe de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan, je geholpen heeft om je stageperiode succesvol te maken. Deze How-To geeft je een aantal tips die van pas kunnen komen bij het schrijven van je stageverslag.

Maak een logboek van je dagelijkse activiteiten

Door een logboek bij te houden, heb je altijd een handig overzicht van de activiteiten die je bij je stagebedrijf gedaan hebt. Door deze lijst tijdens het schrijven van je verslag bij de hand te houden, weet je zeker dat je niets over het hoofd zal zien. Zodoende wordt is je logboek het perfecte geheugensteuntje.

De lengte van je stageverslag

Ondanks de ideale lengte van je stageverslag van je meerdere factoren afhankelijk is, kan je als vuistregel een lengte van ongeveer dertig pagina’s aanhouden. Verslagen van korte stages, bijvoorbeeld een stage van twee of drie maanden, dienen zo’n vijftien pagina’s te tellen.

Afhankelijk van de eisen die jouw school aan het verslag stelt, zou de totale lengte inclusief bijlagen zomaar eens tachtig pagina’s kunnen bedragen. Je stagebegeleider zal je ongetwijfeld over deze specificaties informeren.

Waaruit je stageverslag moet bestaan

Ook voor de verwachte structuur en inhoud van het stageverslag bestaan geen echte richtlijnen. Toch biedt het volgende formaat in de meeste gevallen een goede basis voor het verslag.

Je stageverslag dient over een voorpagina en een inhoudsopgave te beschikken. De voorpagina dient onder andere jouw voor- en achternaam te bevatten, alsmede jouw contactgegevens en de naam van je stagebegeleider. De inhoudsopgave omvat te allen tijde een introductie en een conclusie, en de verschillende hoofdstukken moeten genummerd worden (bijvoorbeeld 1, 2.1, 2.2, 3, 4.1.1, 4.1.2, 4.2 etc.)

In de introductie van je stageverslag, leg je aan de lezer uit wat de achtergrond en context van te stage is. Daarna is het gebruikelijk om een korte samenvatting te geven van je stage, zodat de lezer, zonder het volledige verslag te hoeven lezen, toch een goed idee kan krijgen over de inhoud van het document.

In het volgende onderdeel volgt normaliter een bedrijfsomschrijving of bedrijfsprofiel, waarin je de lezer van je verslag informeert over de aard van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een omschrijving van de bedrijfsmissie, aangeboden producten en/of diensten en een analyse van de interne en externe omgeving van de organisatie.

Als je de introductie en het bedrijfsprofiel hebt afgerond, kun je aan de slag met de doelstelling en de eventuele subdoelstellingen, je werkzaamheden en de behaalde resultaten. Dit alles moet uiteindelijk tot je conclusie leiden. In dit onderdeel vergelijk je de kennis die je in je stage hebt opgedaan, met de kennis die je tijdens te studie hebt opgedaan. Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Is het je gelukt om je doelstellingen te behalen?

Alle overige zaken, zoals bijvoorbeeld je bronvermelding en eventuele tabellen en grafieken, gaan naar de bijlage van je stageverslag.

De stijl en opmaak van je stageverslag

De schrijfstijl van een stageverslag is over het algemeen zakelijk en professioneel, maar zeker niet saai. Omdat het over jouw stage gaat, is het gebruik van de ik-vorm zeker absoluut toegestaan. Zorg voor korte en begrijpbare zinnen en vermijd overbodige informatie.

Kies een klassiek lettertype zoals Times New Roman of Arial, of bijvoorbeeld het iets modernere Calibri. De ideale lettergrootte is 11 of 12 punten. Je titels en koppen mogen iets groter of bijvoorbeeld in vetgedrukte of cursieve letters worden geschreven.

Afbeelding: © PureSolution - Shutterstock.com

Onze content is geschreven in samenwerking met IT-experts, onder leiding van Jean-François Pillou, de oprichter van CCM.net. CCM is een toonaangevende internationale tech-website en is beschikbaar in elf verschillende talen.
Bekijk ook
Het document met titel "Een stageverslag maken" van CCM (nl.ccm.net) is onder voorwaarden van de Creative Commons-licentie gepubliceerd. Je kunt dit artikel kopiëren en kopieën van het artikel aanpassen volgens onze algemene voorwaarden.
Word lid