Gevoeligheid 3D Touch instellen op iPhone 6S

December 2016


De nieuwe 3D Touch-functionaliteit van iPhone 6S en iPhone 6S Plus laat gebruikers snel door hun telefoon navigeren door verschillende hoeveelheden druk op hun scherm uit te oefenen. Standaard staat de 3D Touch ingesteld op Normaal maar je kunt dit aanpassen naar jouw voorkeur.

Gevoeligheid wijzigen 3D Touch op iPhone 6S

Ga naar Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid en tik op 3D Touch.

Hier kun je de gevoeligheid van de 3D Touch-functie wijzigen door een van deze vooraf ingestelde opties te selecteren: Licht, Normaal of Stevig.

Je kunt de 3D Touch-functionaliteit op je iPhone ook uitschakelen door de schakelaar naast 3D Touch op Uit te zetten.

Bekijk ook :
Ce document intitulé «  Gevoeligheid 3D Touch instellen op iPhone 6S  » issu de CCM (nl.ccm.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.