GanttProject voor Linux

Fabrikant:
Versie:
2.8.6
GanttProject voor Linux
Linux - Engels

GanttProject is een open source-programma voor het beheren van projecten.

Functionaliteiten

Het programma is platformonafhankelijk en gemakkelijk in het gebruik.

Het programma geeft het projectoverzicht weer via staafdiagrammen met de tijdsduur en planning van alle onderdelen van een project . Daarnaast kan GanttProject een breakdown-structuur creëren die de belangrijkste elementen toont.

Dit zijn niet de enige functies. GanttProject biedt ook tools om het team te coordineren en het uitgevoerde taken te evalueren.

Via WebDAV kan alle informatie van een project gedeeld worden . Ook is het mogelijk om projecten te importeren en exporteren naar Microsoft Project. Als je deze exporteert, worden diagrammen opgeslagen als png-afbeeldingen die op hun beurt als pdf kunnen worden opgeslagen.

Naast het uitwerken van gantt-diagrammen, kun je ook goede advies krijgen van de gedetailleerde rapporten over het project. Het is mogelijk om deze rapporten als pdf of html op te slaan.

Systeemeisen

Het programma draait op Linux en je hebt ook Java nodig. Het neemt ongeveer 14 MB opslagruimte in beslag.

Andere besturingssystemen

GanttProject is ook te gebruiken voor Windows en Mac OS X.

Alternatieve schrijfwijze: ganttproject_2.8.6-r2231-1_all.deb