Gezoem drones het irritantst

Gezoem drones het irritantst
Volgens een onderzoek van NASA is het geluid van drones hinderlijker dan dat van andere voertuigen.

(CCM) — Uit een onderzoek van NASA, gepubliceerd in New Scientist, blijkt dat het gezoem van drones irritanter is dan het geluid van welk ander voertuig dan ook, zelfs wanneer het volume van het gezoem van de drone hetzelfde is.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder slechts een zeer kleine groep mensen, maar ze gaven unaniem aan "het gezoem van een drone het ergerlijkst te vinden” en beschreven het “alsof er een ineens een auto dichtbij langs scheurt." Deelnemers aan het onderzoek werden vooraf niet geïnformeerd over de oorsprong van de verschillende geluiden, noch over het doel van het experiment. Het doel van NASA's Langley Research Center was in eerste instantie ook niet om het geluidsoverlast van drones aan te tonen, maar eerder om akoestische gegevens te verzamelen voor een uitgebreider onderzoek naar drones.

De onderzoekers waren dan ook verrast door de resultaten. In eerste instantie werd gedacht ze voortkwamen uit het feit dat een drone langzamer is dan een auto en dat het gezoem daardoor langer wordt waargenomen. Het kan echter ook zo zijn dat we inmiddels gewend zijn aan het geluid van andere voertuigen zoals auto's, maar nog niet aan dat van drones. Hoe dan ook, het onderzoek brengt een belangrijk punt aan het licht en dat is dat we wellicht nog niet klaar zijn om het gebrul van zwermen drones boven ons hoofd te accepteren.

Afbeelding: © Halfpoint - Shutterstock.com
Bekijk ook