Rechter wil privégegevens van Instagram

Rechter wil privégegevens van Instagram
Een Nederlandse rechter heeft Instagram gedwongen om de NAW-gegevens vrij te geven van een naaktfoto-uploader.

(CCM) — De rechtbank besloot dinsdag dat het belang van een minderjarig meisje uit Hoorn dat gepest werd met naaktfoto's die niet van haar waren, zwaarder weegt dan het beschermen van de privacy van de accounthouder die de foto's plaatste. Daarnaast concludeerde de rechter dat in dit geval het Nederlands recht van toepassing is, ondanks het feit dat Instagram in de Verenigde Staten is gevestigd.

Hoewel Instagram het account van de dader reeds verwijderde, besloot de moeder van het slachtoffer naar de rechter te stappen daar het bedrijf weigerde om de NAW-gegevens van de dader te verstrekken. Aangezien het plaatsen van naaktfoto's in strijd is met het reglement van Instagram en het bedrijf niet betwist heeft dat de gegevens niet op een andere manier achterhaald kunnen worden dan via Instagram zelf, heeft de rechter besloten dat Instagram verplicht is om de persoonsgegevens van de accounthouder vrij te geven. Als Instagram het opgelegde vonnis niet nakomt, kan een dwangsom van 500 euro per dag worden opgelegd. Volgens Rechtspraak.nl heeft Instagram echter reeds aangegeven zich te voegen naar het oordeel van de rechter.

Afbeelding: © Tanuha2001 - Shutterstock.com