USB formatteren via Opdrachtprompt

December 2016
Het formatteren van een USB-stick via de Opdrachtprompt is heel eenvoudig. Je kunt dit doen door gebruik te maken van de format-opdracht, die bij de meeste versies van Microsoft Windows werkt (Windows 95 tot Windows 8.1).

De procedure is als volgt:

Sluit de USB-stick aan op je computer en klik op het Start-menu. Type vervolgens uitvoeren en klik op uitvoeren. Typ vervolgens cmd en bevestig met OK.

Ervan uitgaande dat de letter die aan de USB-stick is toegewezen de letter G is, typ je de volgende opdracht: format /q /x G: en druk vervolgens op Enter.

Let op: Vergeeet niet om de letter G te vervangen door de letter van de schijf waarin je USB-stick geopend wordt.

Bekijk ook :
Ce document intitulé «  USB formatteren via Opdrachtprompt  » issu de CCM (nl.ccm.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.