QWERTY en AZERTY toetsenborden

April 2017

Toetsenborden maken een belangrijk onderdeel uit van een computer en ze zijn verkrijgbaar in veel verschillende indelingen. Over het algemeen bestaat een toetsenbord uit letters, cijfers en alfanumerieke tekens. Daarnaast bevat het toetsenbord functietoetsen en een cursortoetsenbord.

Het QWERTY-toetsenbord en het AZERTY-toetsenbord worden veel gebruikt. Eerstgenoemde wordt meer in de Verenigde Staten gebruikt en ontleent zijn naam aan de vijf opeenvolgende letters die je vindt op de linkerhoek van het toetsenbord. In Nederland gebruiken we meestal ook de QWERTY-indeling.

De AZERTY-indeling is ontworpen om gemakkelijk Franstalige teksten te kunnen invoeren. Deze indeling wordt echter niet alleen in Franstalige gebieden gebruikt, maar ook in heel België, waaronder het Nederlandstalige Vlaanderen. Met dit type toetsenbord kun je met de taaloptie op de computer, de taal van het toetsenbord wijzigen.

Het verschil tussen een QWERTY- en AZERTY-toetsenbord


De toetsenborden van tegenwoordig kennen veel verschillende indelingen. De meest voorkomende is een toetsenbord dat letters, getallen en alfanumerieke tekens weergeeft, evenals functietoetsen en een cursorbord.

Wat is een QWERTY toetsenbord?QWERTY-toetsenborden worden ook wel Sholes toetsenborden genoemd en verwijzen naar de 5 opeenvolgende letters linksbovenaan je toetsenbord. Dit type toetsenbord draagt de lay-out die gebruikt wordt voor Latijnse talen.

Wat is een AZERTY toetsenbord?Een AZERTY-keyboard is het meest gebruikte type toetsenbord in Frankrijk. De letters zijn eveneens opeenvolgend linksbovenaan het toetenbord te vinden.

AZERTY toetsenbord omzetten naar QWERTY

Als je een toetsenbord hebt, met een tegenovergestelde indeling, kun je de taaloptie op je computer gebruiken om dit aan te passen:


Ga naar het Startmenu and open het Configuratiescherm. Kies vervolgens de optie Klok, taal en regio. Selecteer de optie Toetsenborden of andere invoermethoden wijzigen. Klik Toetsenborden wijzigen en selecteer onder het gedeelte Geïnstalleerde services het gewenste toetsenbord. Klik vervolgens op Toevoegen.

Als je toetsenbord ingesteld staat op Frans (AZERTY) kun je deze veranderen naar Engels US/UK en als je toetsenbord staat ingesteld op de Engelse taal (QWERTY), dan kun je de taal wijzigen naar Frans (AZERTY). Bevestig de wijzigingen door te klikken op OK.

Bekijk ook

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd door . Vertaling door ElineCCM. Laatste update 8 april 2016 om 04:39 door BobCCM.
Het document met titel "QWERTY en AZERTY toetsenborden" van CCM (nl.ccm.net) is onder voorwaarden van de Creative Commons-licentie gepubliceerd. Je kunt dit artikel kopiëren en kopieën van het artikel aanpassen volgens onze algemene voorwaarden.